Artister

Jonas ”Dante” Dantanus

Ägare av Crossroad piercing

Lärlingsutbildad bodypiercer, aktiv i Borlänge sedan slutet av 90-talet, tidigare på J&C innan vi böt namn, lokaler & bildade Crossroad

Utför alla typer av Piercings

Johnny Doverdal

Lärlingsutbildad på J&C, färdigutbildad bodypiercer sedan starten av Crossroad

Kakan Quist

Praktiserade tidigare på J&C, lärlingsutbildad av Crossroad, färdigutbildad 2009

Dalarnas första & enda äkta lärlingsutbildade kvinnliga bodypiercer